Projekti

februāris 2018
SIA "RT Metāls" piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kuru līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Apmācību projekta ie...
Lasīt vairāk »

aprīlis 2017
SIA "RT Metāls" piedalās biedrības "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālist...
Lasīt vairāk »

aprīlis 2017
2016. gadā kvalitātes kontroles inženieris tika apmācīts programmā “Nesagraujošā testēšana ar magnētikso daļiņu testēšanas metodi”
Lasīt vairāk »

aprīlis 2017
2017 gadā SIA “RT Metāls” piedalās biedrības “Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas” projektā “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē (2016-2018)” (projekta identi...
Lasīt vairāk »

aprīlis 2014
SIA "RT Metāls" piedalās biedrības "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālist...
Lasīt vairāk »

jūlijs 2013
SIA „RT Metāls” piedalās biedrības „Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotajā projektā Metālapstrādes nozares speciālist...
Lasīt vairāk »