2017 gadā SIA “RT Metāls” piedalās biedrības “Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas” projektā “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē (2016-2018)” (projekta identifikācijas Nr. 1.2.2.1./16/A/002)